Hoe en waar kan ik de brandweer van Schoten bereiken ?

06-03-2016 12:39

Kazerne: Theophiel van Cauwenberghslei 48
Brandweercommandant: Marc Van Linden

Het brandweerkorps van Schoten bestaat uit 57 vrijwilligers en 3 beroepskrachten. Contact
Noodoproepen: 100 of 112
Niet dringende oproepen/administratie (tijdens kantooruren):
Telefoon: 03-685.32.29, fax 03-685.02.80,
Mail: schoten@brandweer.zonerand.be