Schoten loopt tijdensde braderij

28-05-2015 22:39

Schoten loopt tijdens de Braderij

Tijdens de Braderij van Schoten wordt op 21 juni ook de 3e Braderijloop gelopen. Deze unieke wedstrijd is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende clubs, verenigingen, de middenstand en gemeentediensten.