Waar kan ik de begraafplaats van Schoten vinden ?

06-03-2016 12:35

Waar:
Hendrik Consciencestraat
tel: (03)685 02 88, fax: (03)685 15 94
Begraafplaats@schoten.be

U kunt onze begraafplaats bezoeken
- van 1 april tot en met 30 september: 08.00 uur - 20.00 uur
- van 1 oktober tot en met 31 maart: 08.00 uur - 17.00 uur.

Ons voertuig laten wij achter aan de ingang van de begraafplaats (parking aan overzijde ingang), de fiets hoort daar ook bij (stalling aan ingang begraafplaats voorzien).

Houdt er ook rekening mee dat honden niet toegelaten zijn op onze begraafplaats.

Elke inwoner van Schoten mag op onze begraafplaats begraven worden.

Er kan gekozen worden tussen begraving, columbarium, urnenveld of asverstrooiing.
Bij de eerste drie kan men kiezen tussen "gewoon lijn" of "concessie". Onder gewoon lijn verstaat men kosteloze begraving voor een periode van minimum 10 jaar. Concessie is een periode van 20 jaar en kan steeds hernieuwd worden voor een periode van 20 jaar mits de grafzerk en aanplanting in goede staat zijn.

Weet dat je als nabestaande zelf instaat voor het onderhoud van zowel zerk en aanplanting, zelfs voor de zerken van de oudstrijders. Dit is niet de taak van ons personeel van de begraafplaats.

Zoals iedereen zien wij ook graag groen MAAR er mogen GEEN bomen of struiken geplaatst worden die hoger dan 1 meter worden en de aanplanting mag ook niet breder worden dan de afbakening van het graf. Ook tussen de graven mag NIET geplant worden. Het personeel van de begraafplaats zal mee een oogje in het zeil houden.
Een goede snoeibeurt af en toe doet wonderen!

Het is heel belangrijk en zelfs verplicht om op elk gedenkteken de juiste naam, geboorte- en overlijdensdatum te vermelden van iedere overledene.

Bij het columbarium en urnenveld dient men steeds de afdekplaat binnen 1 maand te graveren na bijzetting. Hiervoor moet u, als nabestaande, zelf contact opnemen met een steenkapper naar keuze.

Voor het plaatsen van een grafzerk heeft men 12 maanden de tijd. Het plaatsen van een zerk of afbakening is verplicht wanneer men kiest voor een concessie en dient steeds aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeente heeft hier de juiste formulieren voor die u steeds kan bekomen op onze begraafplaats of op het secretariaat van uw gemeente.

U kunt er natuurlijk van op aan dat het personeel van onze begraafplaats en het secretariaat van de gemeente steeds ter beschikking staan van u en wij u zo goed mogelijk zullen helpen met raad en daad. Het politiereglement ligt steeds ter beschikking bij bovenstaande diensten en kan u ook  nalezen

Contact:

Begraafplaats Schoten

Hendrik Consciencestraat te Schoten
Tel 03-685.02.88
begraafplaats@schoten.be

Secretariaat (administratie begraafplaats)
Verbertstraat 3 te Schoten
tel 03-680.09.80
secretariaat@schoten.be